adsızTÜM DERSLER İÇİN İKİNCİ DÖNEM TEOG SINAVINDA ÇIKACAK SORULARIN KONU VE KAZANIMLARINI GÖREBİLECEĞİNİZ DOSYALARI BURAYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ…

UNUTMAYIN! İLK GÜNDEN İTİBAREN TÜM KONULARDAN SORUMLUSUNUZ…!

 ÖĞRENME ALANI  ALT ÖĞRENME ALANI  KAZANIMLAR
Geometri Örüntü ve Süslemeler  1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

 

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi  1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi 2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler 1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler 1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
 

Sayılar

Üslü Sayılar 1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder. 
Sayılar Üslü Sayılar  2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

 

Sayılar

 

 

 

Üslü Sayılar  3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar  1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

 

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar  3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar  4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar  5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.
Olasılık

ve

İstatistik

Olasılık Çeşitleri 1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri 1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar. 
Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri 2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

 

 

Sayılar

Gerçek sayılar   

1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

 

 

Olasılık

ve

İstatistik

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri 1.Standart sapmayı hesaplar.2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

 

 

Geometri

Üçgenler  1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.

2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 

 

Geometri

Üçgenler  3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.

4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

 

 

Geometri

Üçgenler 5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.
 

Geometri

Üçgenler  7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

 

 

 

Geometri

Üçgenler 9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.
 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme 1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme 3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.
 

Cebir

Örüntüler ve İlişkiler 1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
 

Cebir

Cebirsel İfadeler 1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler 3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.
Olasılıkve

İstatistik

Olası Durumları Belirleme 1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.
 

Cebir

Denklemler 1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.

 

 

Cebir

Denklemler 3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
 

Cebir

Denklemler 1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar. 
 

Cebir

Denklemler 2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
 

Cebir

Denklemler 2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
 

Geometri

Geometrik Cisimler 1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer. 
 

Geometri

Geometrik Cisimler 2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.

4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler  5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.

6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 

11.238 views