2015 İNGİLİZCE 1. ÜNİTE KELİME LİSTESİ “2”

VOCABULARY FOR TEOG EXAM

UNIT 1:FRIENDSHIP

Get on: binmek

Get off: inmek

Imagine that: düşün ki

Above: yukarıdaki

Reply: cevap vermek**

State: belirtmek

Attend: katılmak**

Greet: selamlamak

Maybe: belki

May be: olabilir

Later: daha sonra

Take care: kendine iyi bak

Clean: temizlemek

Guest: misafir

No matter: sorun değil

See you: görüşürüz

Go for a walk: yürüyüşe çıkmak

Meet: buluşmak

Bring: getirmek

Competition: yarışma

Event: olay/etkinlik

Date: tarih

Request: rica

Place: yer

have something in common: ortak bir şeye (ilgi alanları) sahip olmak**

have same interests: aynı ilgi alanlarına sahip olmak**

back someone up: arkasını kollamak/ yardım etmek**

stranger: yabancı**

count on someone: birine güvenmek**

depend on someone: birine güvenmek**

buddies: arkadaşlar**

get on well with someone: biriyle iyi anlaşmak**

come into our lives: hayatımıza girmek

for a short time: kısa süreliğine

for a long time: uzun süreliğine

most of the time : çoğu zaman

others: diğerleri

stay: kalmak

forever: sonsuza kadar

close friend: yakın arkadaş

closest: en yakın

like: sevmek, benzemek, gibi

lie: yalan söylemek**

argue (with): (ile) tartışmak

true friend: gerçek arkadaş

turn: çevirmek/dönmek/döndürmek

spend time: zaman geçirmek

together: birlikte**

happen : olmak**

share: paylaşmak

similar: benzer

a part of: parçası

proverb: atasözü

information: bilgi

(be)supposed to: gerekmek

Need to: gerekmek8747-Believe-In-Yourself

Pair: çift

Part: parça, kısım

Welcoming: karşılama

Coming in: içeri girme

Serving food: yiyecek servisi yapma

Serve: servis etmek / hizmet etmek

Chat: sohbet etmek

See someone off: birini uğurlamak

Again: tekrar

Feel at home: kendine evinde gibi hisset

Enjoy yourself: keyfine bak

Collection: koleksiyon

Great idea : harika fikir

What do you have in your mind?: aklında ne var?

Animation: animasyon

Choice: seçenek

Choose: seçmek

Enjoy=like

Taht’s better: o daha iyi

Thanks for everything:  her şey için teşekkürler

Offer: teklif

Make apology: özür dilemek

I apologize: özür dilerim

Response: cevap

Letter: mektup

Anything/nothing: hiçbir şey

Something: bir şeyler

Everything: her şey

Anybody/anyone/nobody/noone: hiç kimse

Someone: birileri

Everyone: herkes

Anywhere/nowhere: hiçbir yer

Somewhere: bir yerler

Everywhere: heryer

(** = It is very important )