Denklem sistemlerinden 9 soru

Forum sayfamıza gönderilmiş aşağıdaki soruların çözümünü içeren dosyayı aşağıdaki linki tıklayarak indirebilirsiniz…

İNDİR

İNDİR

1) x-y=-1
x+y=-9

2) x-y=-1
x+y=3

3) 3y+3x=-9
-3x+3y=-3

4) 4x+5y=-12
x+y=-3

5) 3y-x=-11
4x-7y=24

6) 2x-3(x-y)=-14
5x(x-4)-4y=6

7) ax+by=-3
bx-ay=4 denklem sisteminin çözümü {(-1,2)} ise a ve b kaç olur ?

8) ax+by=4
2ax-3by=-2 denklem sisteminin çözümü {(1,2)} ise a+b kaç olur ?

9) -1/6 x +1/5y =4
1/4x -1/6y=-2

çözümlerini cebirsel yöntemlerii kullanarak yaparmısınız