Gönderdiğiniz Sorular

0
201

SORU 3: 1’den 99’a kadar (1 ve 99 dahil) olan doğal sayıların her biri ayrı ayrı bir kağıda yazılıp hepsi birlikte bir torbaya atılıyor. Torbadan en az kaç tane kağıt çekilirse, çekilen sayılardan en az biri 13 ile tam bölünebilen bir sayı olur?

soru 3