Ortaokul Matematik Paylaşımları RAGIP ŞAHİN

Gönderdiğiniz Sorularınıza Çözümler

a sınıfın 5 öğrenci vardır  b sınıfında 5 öğenci vadır her iki sınıfın yaş artalaması 30 dur tuğba a sınıfından b sınıfına geçiyor böylece a sınıfının yaş ortalaması b sınıfından 5 fazla oluyor  tuğbanın yaşı kaçtır?

soru 1: aynı güçte 10 işçi bir işe 2 şer saat ara ile başlamaktadır. son işçi 90 dk çalıştıktan sonra işin tamamı bittiğine göre bir işçi bu işi tek başına kaç saatte bititir?

soru 2: bir işi 4 usta, 3 kalfa ve 7 çırak birlikte 6 günde bitiriyor. aynı işi 3 usta ve 4 kalfa beraber 8 günde yaptığına göre bu işi 2 usta, 2 çırak, 2 kalfa kaç günde yapar.

soru3: bir işçi günde 8 ssat çalışarak 20 saatte yapacağı bir işi bazı günler 6 saat çalışarak 25 gğünde bitirmktedir. buna göre bu işçi kaç gün 8 saat çalışmıştır?

soru4: eşit güçte 6 usta 80 parça işi 5 saatte, 4 kalfa ise 60 parça işi 8 saatte yapabilmektedir. buna göre 5 usta ve 6 çırak birlikte 12 saat çalışırsa kaç parça iş yapabilir?

bir malın üçte biri %10 zararla satılıyor tüm satıştan %10 kar edebilmesi için kalan mal % kaç kar ile satılmalıdır ?

yaş sabun kuruduğunda ağırlığının %20 sini kaybediyor. Kilosunu 240 Tl den alınan yaş sabundan %25 kar yapmak için kuru sabunun kilosu kaç tl den satılmalıdır?

SORULARIN VE ÇÖZÜMLERİN DEVAMI