TEOG ZOR MU OLACAK? (23-24 Kasım 2016)

Gecelerini gündüzlerine katarak, güzel bir gelecek sahibi olmak için teog sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz, emeklerinin karşılığını alamamaktan korktukları için soruların kolay mı zor mu olacağını merak ediyorlar. Öğretmenliğe başladığım ilk günden beri soruların çok kolay olmasının derslerine günü gününe çalışan öğrenciler için dezavantaj olacağını ve soruların zor olmasından korkulmaması gerektiğini söylüyorum ve yazıyorum. Çünkü sorular kolay olduğunda herkes yüksek netler yapar ve emek veren öğrenci ile emek vermeyenler arasında bir fark oluşmaz. İşin kötüsü emek verenler daha fazla stres yaşadıkları için basit sorularda hata yapıp sadece ders dinleyip ekstra çalışmayan öğrencilerin puanlarından daha düşük puanlar alarak daha başarısızmış gibi bir pozisyona düşebilirler.

Matematik Kazanım Testleri Çözümleri BURADA yayımlandı.

Sorular çok kolay olmamalıdır bence. Ancak zor sorular tüm derslere dağıtılmalıdır. Bir derse ait soruları zor hazırlayıp diğerlerini kolay hazırlamak farklı becerilere sahip öğrencilerin değerlendirmesinde adaletsizliğe sebep olacaktır. Bence her dersin 5 sorusu kolay 5 sorusu zor ve 10 sorusu orta seviyede olmalıdır.

SORULAR SEÇİCİ OLACAKTIR
Öncelikle belirtmeliyim ki, bu yazdıklarım bir öğretmen olarak benim tahminlerim ve fikirlerim. Önceki yıllarda beklentilerim doğru çıktığı için kayda değer olabilir. 2016-2017 TEOG sınavlarına ait soruların genel olarak seçici olacağını düşünüyorum. Yani dersleri takip eden, düzenli tekrarlarını yapan, pratiğini geliştirmek için sorular çözen, az ya da zor anladığı konuya daha çok önem veren öğrencilerimiz ile bunları yapmayan öğrencileri birbirinden ayıran sorular olacağını düşünüyorum.

BAZI DERSLER KOLAY OLABİLİR
Her yıl olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da bazı derslerden sorulan sorular çok seçici olmayabilir. Benim beklentim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait soruların çok seçici olmayacağı yönünde. Toplum olarak aileden ve sosyal hayattan da kazandığımız bir çok öğreti sayesinde bu derse ait başarı ortalaması %70-80’ler civarında olabilir.

Matematik Kazanım Testleri Çözümleri BURADA yayımlandı.

MATEMATİK SORULARI NASIL OLACAK?
Türkiye genelinde en düşük başarı ortalamasına sahip olduğumuz ders olan matematik, öğrencileri sıralamada öne geçiren ya da geride kalmasına sebep olan ilk ders olarak ön plana çıkıyor. Aynı şekilde yabancı dil dersi de öğrencileri ayırıyor ancak matematik dersinin kat sayısı yabancı dil dersinin kat sayısının 2 katı olduğundan matematik dersi daha belirleyici oluyor. Bu yıl değişen müfredat nedeniyle soruların zorluk derecesinde de farklılıklar olabilir diye düşünüyorum.

Önceki yıllarda müfredatta olmayan “Çarpanlar ve katlar” konusuna ait;

  • 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. Örneğin: 288=25. 32
    • Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.
  • 8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
  • 8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler

kazanımlardan gelecek soruların ilk yıl olması sebebi ile çok zor olmayacağını düşünüyorum.

Geçen yıl da var olan üslü sayılar ve kareköklü sayılar konusunda ise öğrencilerin fikir yürütmelerini gerektirecek orijinal soruların gelebileceğini düşünüyorum.

TAVSİYE
Matematik dersi adına, matematik öğretmenleri olarak gördük ki, TEOG soruları kazanım testleri paralelinde oluyor. Bu sebeple öğrencilerimize T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kazanım testlerini çözmelerini tavsiye ediyorum.

Öğrencilerimize özellikle çözemedikleri ve çözmekte zorlandıkları soruların (her kazanım testinin son 5 sorusu) çözümlerini çok iyi incelemelerini ve öğrenmelerini tavsiye ediyorum.

Matematik Kazanım Testleri Çözümleri BURADA yayımlandı.

Umarım herkesin emeğinin karşılığını alabileceği bir TEOG süreci yaşarız…