1)5 usta ile 3 çırağın 8 günde yaptığı bir işi aynı güçlerdeki 3 usta ile 5 çırak 12 günde yapabilmektedir
buna göre bu işi bir çırak tek başına kaç günde yapabilir
2)2üssü16-14 sayısı 4 tabanında yazıldığında elde edilen sayının rakamları toplamı kaç olur
3)x=737373 olduğuna göre xkare-2x+5 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
4)boş havuzu birlikte 6 saatte doldurabilen 4 tane musluk ile aynı havuzu tek başına 12 saatte doldurabilen bir musluk beraber açılıyor
buna göre boş havuz kaç saatte dolar
5)karekök içinde 8-tekrar karekök48 +karekök8+4kök3 toplamının sonucu kaçtır