2015-2016 Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

dkyDestekleme ve yetiştirme kursları başvuruları başladı.

Ancak bilgi yetersizliği hem öğretmenlerimizde hem öğrencilerimizde hem de velilerimizde sıkıntı oluşturuyor.

DKY yani destekleme ve yetiştirme kursları hakkında çok sık sorulan sorular ve bu sorulara en doğru cevaplar bu sayfada derlendi.

Buradaki onlarca sorudan cevabını merak ettiklerinize tıklayarak cevabını öğrenebilirsiniz…

 

[toggle title=”Yetiştirme Kurs takvimi nasıldır? Bilgi verebilir misiniz?” state=”close”]yetiştirme-kursları-takvimi[/toggle][toggle title=”Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına girişleri nereden yapabilirim?” state=”close”]Bu sorunun ayrıntılı cevabını https://www.ragipsahin.com.tr/e-kurs-modulune-giris-nasil-yapilir/ adresindeki yazımızdan alabilirsiniz…

https://e-kurs.eba.gov.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz.

– İl /İlçe Yönetici Girişi

– Kurs Merkezi için MEBBİS Girişi

– Öğretmenler için MEBBİS Girişi

– Ücretli Öğretmen Girişi

– Öğrenciler için EBA Girişi

– Özel Okul Girişi

– Açık Öğretim Öğrenci Girişi

– Mezun Öğrenci Girişi[/toggle] [toggle title=”Destekleme ve Yetiştirme Kursları Hangi okullarda açılır?” state=”close”]Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında Halk Eğitim Müdürlükleri sorumluluğunda açılır.[/toggle] [toggle title=”Destekleme ve Yetiştirme Kursları Hangi Yönerge hükümlerine göre yürütülür?” state=”close”]DYK’lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.[/toggle][toggle title=”DYK’lar nasıl açılır?” state=”close”]DYK’lar, millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlar tarafından planlanır, okul veya kurum müdürünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır.[/toggle][toggle title=”DYK onay ve denetimini kim yapar?” state=”close”]DYK onay ve denetimi milli eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür.[/toggle][toggle title=”DYK’da kimler görev alabilir?” state=”close”]DYK’da ilde kadrolu çalışan öğretmenler ile kadrolu öğretmenin ihtiyacı karşılamaması durumunda il/ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler de görevlendirilebilir.[/toggle][toggle title=”DYK’daki ücret ve ek dersi kim takip eder?” state=”close”]DYK’daki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince ve ilgili eğitim kurumlarınca yürütülür.[/toggle][toggle title=”DYK’larda öğrencilerden ücret talep edilebilir mi?” state=”close”]Açılacak DYK’ larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez.[/toggle][toggle title=”DYK’larda kurs programı ve ders programı nasıl olmalıdır?” state=”close”]DYK’lar, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.[/toggle][toggle title=”DYK’lar nerelerde ve nasıl açılır?” state=”close”]Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.[/toggle][toggle title=”Mezun öğrencilere DYK nerede ve nasıl açılır?” state=”close”]Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.[/toggle][toggle title=”DYK’da kurs en az kaç kişi ile açılabilir ve bir sınıfta en fazla kaç kişi olabilir?” state=”close”]Her bir kurs açılabilmesi için, kursa devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır.[/toggle][toggle title=”DYK’da kurslar yıl içerisinde ne zaman açılabilir?” state=”close”] DYK’lar eğitim ve öğretim takvimine uygun şekilde dönemlik, yıllık (iki dönemlik) ve yaz kursu şeklinde açılabilir. I.dönem ve yıllık kurslar, en geç Ekim Ayının, II.dönem kurslar ise Şubat Ayının ikinci hafta sonuna kadar başlatılır. Yıllık kurslarda yarıyıl tatilinde kurs yapılmaması esastır. Olağanüstü durumlarda bu süreler İl millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.[/toggle][toggle title=”Yaz kursları nasıl planlanır?” state=”close”]Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer.[/toggle][toggle title=”DYK’da ne zaman kadar öğrenci kaydı yapılabilir?” state=”close”]DYK’lara kursun süresinin 1/10’unu geçtikten sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak kursların başladığı haftadan sonra müracaat eden kursiyerlerin durumları ile nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.[/toggle][toggle title=”DYK’da öğretmen belirlemesi nasıl yapılır?” state=”close”]Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs müdürlüğü tarafından belirlenir. Kurs müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi diğer okullardan veya ihtiyaç olması halinde il/ilçe komisyonunca onaylananlardan, ücret karşılığı öğretmen görevlendirmesi de yapılabilir.[/toggle][toggle title=”DYK’da ücretli öğretmen görev alabilir mi?” state=”close”]Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs müdürlüğü tarafından belirlenir. Kurs müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi diğer okullardan veya ihtiyaç olması halinde il/ilçe komisyonunca onaylananlardan, ücret karşılığı öğretmen görevlendirmesi de yapılabilir.[/toggle][toggle title=”DYK’da öğrenciler ne kadar ders alabilir?” state=”close”]Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıftaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 dersten 24 saate kadar haftalık kurs alabilirler.[/toggle][toggle title=”DYK’da öğrencilere hafta içi ve hafta sonu ne kadar ders verilebilir?” state=”close”]Kurslarda her bir öğrenci/kursiyer için, hafta içi günde en fazla 2 dersten 4 saate kadar, hafta sonları ise bir günde en fazla 5 dersten 8 saate kadar kurs verilebilir.[/toggle][toggle title=”Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım testleri, tarama testlerine nereden ulaşabiliriz?” state=”close”]Kurslarla ilgili ders programları ve haftalık örnek ders çizelgeleri ile kazanım testleri, tarama testleri Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî internet sayfasında ve e-kurs modülünde yayımlanacaktır.[/toggle][toggle title=”DYK’da İl/İlçe komisyonunun görevleri nelerdir?” state=”close”]İl/İlçe Komisyonları, kurs merkezlerinin yerini, türünü, açılış/kapanış onaylarını ve görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların işleyişini sağlamak amacıyla il/ilçe milli eğitim müdürlerince oluşturulur.

Komisyonlar,  illerde,  sınavlardan  sorumlu  il  müdür  yardımcısının  veya  bir  şube müdürünün başkanlığında, iki ortaokul müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitim müdürü ve il DYK modül kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde, sınavlardan sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitim müdürü veya yardımcısı ve ilçe DYK modül kullanıcısı olmak üzere yedişer kişiden oluşur.

Komisyonlar Eylül Ayının ilk haftası oluşturulur.

Kurs  merkezlerindeki  eğitim  ve  öğretim  faaliyetleri  ile  ilgili  iş  ve  işlemlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

Kurslarda    görev    almak   isteyen   ücretli   öğretmen   başvurularını   inceleyip değerlendirerek, ilgili kursa yönlendirir.

İl/ilçe bünyesindeki kursların koordinasyonunu sağlar.

e-kurs  Modülüne,  İl/ilçe  sorumlularının  verileri  zamanında  sisteme  işlemesini, sistemdeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar, kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır.

Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işleri yapar.[/toggle][toggle title=”DYK Kurs Merkezlerinin Görevleri nelerdir?” state=”close”]

Kurs merkezi olmak isteyen örgün eğitim kurumları ile Halk Eğitim Merkezleri Kurs merkezi müracaatını e-kurs modülü üzerinden, Eylül Ayının ilk haftasında yapar. E-kurs  modülünden  hangi  derslerle  ilgili  ve  haftalık  kaçar  saat  kurs  açacaklarını başvuru ekranından sisteme işler. Kurs merkezi olmak isteyen kurum, imkanları ölçüsünde, her sınıf düzeyinde en az 6 dersten kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar. İl/ilçe Komisyonundan onay alan kurslar, yeterli talep olması halinde açılmış olur (14-18 Eylül).

Kurslara bizzat başvuran öğrenci veya kursiyerlerin müracaatlarını alır.

e-kurs  modülü  üzerinden  başvuru  yapacak  öğrenci/açık  öğretim  öğrencisi  ve mezunlara eba/e-kurs kullanım şifresi verir.

Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar.

e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı,  Bakanlıkça  veya  kurs  müdürlüğünce  yapılacak  tarama  test  sonuçları; kursiyerlerin  diploma  notu  gibi  ölçülebilir  kriterleri  de  dikkate  alarak  sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

Kursa   başvuru   yapan   kadrolu   veya   ücretli   öğretmenlerin   e-kurs   modülü üzerinden derslere atamasını yapar, haftalık ders çizelgelerini oluşturur, ilan eder.

Kurs   çalışmalarında   plan   ve   programları   onaylar,   uygulanmasını   sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

Kurslara başvuran açık öğretim öğrencileri ile mezunların, belgelerini inceleyerek bulundukları sınıf düzeyine göre rehberlik eder, kurs kayıtlarını yapar.

Kurs   çalışmalarında   yönetici,   öğretmen   ve   personel   görevlendirmeleri   ile yapılacak ücret ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.

Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık,  takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz).

Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.

DYK’nın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.

Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.[/toggle][toggle title=”DYK’da öğretmenlerin yapması gerekenler nelerdir?” state=”close”]

4. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI (14-25 EYLÜL)

 

4.1. Kurslarda  görev  almak  isteyen  kadrolu  öğretmenler,  Mebbis  şifreleri  ile  e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs tercihini yaparak başvuruda bulunurlar.

 

4.2. Öğretmenler, ilçe içinde görev almak istedikleri kurs merkezlerinden üç tercihte veya tüm ilçede herhangi bir okulda görev alma isteğinde bulunabilirler.

 

4.3. Derslere öğretmen atamaları, kurs merkezi müdürlüğü tarafından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar de göz önünde bulundurularak yapılır.

 

4.4. Ücretli öğretmenler, e-kurs üzerinden sisteme ilk girişte oluşturabilecekleri şifreler ile başvuru yaparak, ilgili evrakları komisyonlara ulaştırırlar.

 

4.5. Ücretli   öğretmenlerin   hangi   kursta   görev   alacakları   kurs   merkezlerinin   talebi doğrultusunda komisyonlar tarafından belirlenir.

 

4.6. Tercih  ettiği  halde  hiçbir  kursta  görev  alamayan  öğretmenler,  ilçe  komisyonları tarafından ihtiyaç duyulan kurs merkezlerinde değerlendirilirler.
[/toggle][toggle title=”DYK’da Öğrenci/Kursiyerlerin yapması gerekenler nelerdir?” state=”close”]
5. KURSLARA  (ÖĞRENCİ/KURSİYER) BAŞVURU (21 EYLÜL-2 EKİM)

 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecektir.

 

5.1. Kursa  katılmak  isteyen  örgün  eğitime  devam  eden  öğrenciler,  okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden veya bizzat kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabileceklerdir. İstekleri derslerden kurs açılmaması durumunda kurs merkezine taleplerini yazılı olarak iletebileceklerdir.

 

5.2. Açık  öğretim  öğrencileri  başvurularını  örgün  kurs  merkezleri,  kursiyerler  ise  halk eğitim merkezleri aracılığıyla yaygın eğitim kurs müdürlüklerine bulundukları sınıf düzeyini gösterir belge veya diploma ile bizzat başvurarak yapacaklar ve kurs şifrelerini alacaklardır.

 

5.3. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilir.

 

5.4. DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam
etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam
edemez.

 

5.5. Kurslara   devamları   süresince   kurs   disiplinini   ve   işleyişini   bozucu   hâl   ve hareketleri    görülen    öğrenci    veya    kursiyerler    hakkında,    kayıtlı    oldukları
okul/kurumların ilgili mevzuatına ve diğer mevzuata göre işlem yapılır.
[/toggle][toggle title=”DYK’da Öğretmen Görevlendirmesi nasıl yapılacaktır?” state=”close”]
6. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ (28 EYLÜL-2 EKİM)

 

6.1. Kurslara  öğretmen  belirlenmesi  e-kurs  modülü  üzerinden  kurs  merkezi  müdürlüğü tarafından o kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.

 

6.2. İhtiyaç    olması    halinde    komisyonlar    tarafından    onaylanan    ücretli    öğretmen görevlendirmesi yapılabilir.

 

6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleri öğretmenleri modül üzerinden ihtiyaç dışı olarak il havuzuna gönderirler.
[/toggle][toggle title=”DYK’da Sınıfların Oluşturulması – Ders programlarının Onaylanması kimler tarafından ve nasıl yapılır?” state=”close”]
7. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI / DERS PROGRAMLARININ ONAYLANMASI (1-3 EKİM)

 

7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

 

7.2. Her  bir  kurs  programına  devam  edecek  sınıftaki  öğrenci/kursiyer  sayısı  10’dan  az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır. Bu sayı dolmadan yeni bir sınıf açılamaz. Sınıf mevcudu en fazla 25’e kadar çıkartılabilir.

 

7.3. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda kursun birleştirilmesi veya kapatılıp/kapatılmamasına o ay sonunda komisyon tarafından karar verilir.
[/toggle][toggle title=”DYK’da Kurs Dönemleri nasıldır?” state=”close”]
8. KURS DÖNEMLERİ

 

8.1.  DYK’lar I.dönem, II.dönem ve III. dönem (yaz Kursları) olmak üzere üç dönemde açılır.

 

8.2.  I.dönem kursları Ekim ayının ilk haftası başlar ve yarı yıl tatiline kadar devam eder.

 

8.3.  II.dönem kursları derslerin başladığı ikinci yarıyılda başlayarak okulların kapanmasına
kadar devam eder.

 

8.4.  III.dönem kursları, okulların kapanmasıyla birlikte ders  yılı bitiminden bir sonraki eğitim-öğretim yılı okulların açılışına kadar olan sürede açılır.

 

8.5.  I.dönem  ve  II.dönem  kursları  birbirinin  devamı  şeklinde  yıllık  (ders  yılı)  olarak uygulanabilir.
[/toggle][toggle title=”DİĞER SORULAR” state=”close”]
[highlight color=”green”]BU KISIM DAHA SONRA DÜZENLENECEK[/highlight]
Soru 29 : DYK’da Sorumluluk kimlere aittir?

 

Cevap :

 

9. SORUMLULUK

 

9.1.  Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

 

Soru 30 : DYK Denetimini kimler yapar?

 

Cevap :
10. DENETİM

 

10.1. Kursların denetiminden il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.

 

Soru 31 : Modüldeki Dokümanların telif hakkı var mıdır?

 

Cevap :
“KILAVUZ, YILLIK PLANLAR, MODEL DERS DAĞILIMLARI, HAFTALIK DERS SAATİ DAĞILIMLARI, ÖN DEĞERLENDİRME SINAVLARI, DEĞERLENDİRME SINAVLARI ve KAZANIM KAVRAMA TESTLERİ”nin telif hakları tümüyle MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) aittir. Materyallerin hiçbiri, dolaylı dahi olsa ticari amaçla izinsiz kullanılamaz. Ayrıca sınavlar ve testler, kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz; kısmen ya da tamamen basılamaz. Kullanım koşulları ÖDSGM’nin iznine tabidir. Bununla birlikte sınav ve testler “ön nüsha” niteliğinde olduğu hâlde ÖDSGM; kapsam ve içerikte değişiklik, ekleme ve çıkarma yapabilir.

 

Soru 32 : Yıllık Planlara nereden ulaşabilirim?

 

Cevap :
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Soru 33 : Model ve ders dağıtım programına nereden ulaşabilirim?

 

Cevap :
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Soru 34 : Haftalık ders dağılımına nereden ulaşabilirim?

 

Cevap :
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Soru 35 : Kazanım testlerine nereden ulaşabilirim?

 

Cevap :
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Soru 36 : Sınavlara nereden ulaşabilirim?

 

Cevap :
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Soru 37 : DYK Öğrenci Eba Şifresi Tanımlama Tanıtım Videosuna nereden ulaşabilirim?

 

Cevap :
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Soru 38 : Anaokulları, birleştirilmiş sınıflı ilkokullar ve ilkokullar kurs merkezi olabilir mi?

 

Cevap :
DYK Kılavuzunun 1.2 maddesine göre anaokulları, birleştirilmiş sınıflı ilkokullar ve ilkokullar kurs merkezi olamazlar. Yani buralarda DYK açılamaz.

 

Soru 39 : DYK’nın hizmet puanına etkisi var mıdır?

 

Cevap :
DYK’ya katılan öğretmenlere 2 hizmet puanı verilir.

 

Soru 40 : Hangi branşlarda DYK açılabilir?

 

Cevap :
Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

 

Soru 41 : Okulunda başvurabileceği ders olmayan öğretmenler başka kurs merkezlerinde derslere başvuru yapabilir mi?

 

Cevap :
Okulunda başvurabileceği ders olmayan öğretmenler başka kurs merkezlerinden 3 tanesine başvuru yapabilirler. Ancak kursa öğretmen seçilmesi Kılavuzun “6.1. Kurslara  öğretmen  belirlenmesi  e-kurs  modülü  üzerinden  kurs  merkezi  müdürlüğü tarafından o kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.” göre yapılmaktadır.

 

Soru 42 : Rehber Öğretmenler DYK’ya başvuru yapabilir mi?

 

Cevap :
Kurslarda rehberlik öğretmenleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 54 ve 55. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

 

Soru 43 : Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri DYK’ya başvuru yapabilir mi?

 

Cevap :
Okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin okutabileceği ders olmadığı için DYK’ya başvuru yapamazlar. (Benim kanaatim TTK 80 nolu karar gereği)

 

Soru 44 : Öğretmenler başka İl/İlçedeki DYK’lara başvuru yapabilir mi?

 

Cevap :
Öğretmenler başka İl/İlçedeki DYK’lara başvuru yapamazlar. Kadroları nerede ise oradaki kurs merkerzlerine başvuru yapabilirler.

 

Soru 45 : Kadrosu İl/İlçe MEM’lerde olan öğretmenler DYK’ya müracaatta bulunabilirler mi?

 

Cevap :
Kadrosu İl/İlçe MEM’lerde olan öğretmenler DYK’ya müracaatta bulunabilirler.

 

Soru 46 : Kurs Merkezi Müdürleri DYK’larına başvuru yapabilir mi?

 

Cevap :
Kurs Merkezi Müdürleri başvurabilecekleri ders varsa ve Müdür Yardımcıları ile dönüşümlü olarak Kurs Merkezi Müdürlüğü yaparlarsa verebilirler. Sadece kurs merkezi müdürü olduklarında kurs veremezler. Kurs verdikleri gün Kurs Merkezi Müdürlüğü ek dersini alamazlar. Sadece verdikleri kursun ücretini alırlar. (Benim kanaatim)

 

Soru 47 : Öğretmen olarak giriş yaptığımda kurs merkezleri gözükmüyor. Sebebi ne olabilir?

 

Cevap :
Okul veya ilçe onayı verilmediği için kurs merkezleri gözükmez ve ders başvurusunda bulunamazsınız.

 

Soru 48 : Modüle Kurs Merkezi olmak isteyen okullar en az ve en fazla kaç ders girebilir?

 

Cevap :
Modüle Kurs Merkezi olmak isteyen okullar en az 6 ders ve en fazla ise sınırlama yoktur.

 

Soru 49 : Modüle okul tarafından girilen tüm derslerden DYK açılabilir mi?

 

Cevap :
En az 10’ar öğrenci tüm dersleri seçmiş ise tüm derslerden açılabilir. 10’un altında seçilen derslerden kurs açılmaz.

 

Soru 50 : Başvuru yaptığım hiçbir dersten DYK çıkmazsa görev alamaz mıyım?

 

Cevap :
Başvuru yaptığı hiçbir dersten DYK çıkmayan öğretmenler 4. tercihinde “İstiyorum” olarak işaretlerlerse MEM havuzuna düşer ve oradan ihtiyacı olan okullara Komisyon tarafından dağıtım yapılır.

 

Soru 51 : MEM havuzunda olan bir öğretmen re’sen istemediği okula gönderilebilir mi?

 

Cevap :
MEM havuzunda olan bir öğretmen re’sen istemediği okula gönderilir ve gitmek zorundadır.

 

Soru 52 : Kursta görev alan öğretmenlerin ücretleri nasıl olacak?

 

Cevap :
Gündüz-hafta içi 18:00’den önce ; 140 x 0,083084 DYK ise 280 x 0,083084 = 23 küsür.

 

Hafta sonu veya hafta içi 18:00’den sonra yani gece 150 x 0,083084 DYK ise 300 x 0,083084 =24,9252

 

Soru 53 :  Öğretmenler DYK’da bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir?

 

Cevap :
Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir.

 

Soru 54 : Kurslar en geç ne zaman açılacaktır?

 

Cevap :
Kurslar eğitim ve öğretim takvimine uygun şekilde dönemlik, yıllık (iki dönemlik) ve yaz kursu şeklinde açılabilir. Dönemlik ve yıllık kurslar hafta içi ders saatleri dışında ve hafta sonu açılacaktır. I. dönem ve yıllık kurslar, en geç Ekim Ayının, II. dönem kurslar ise Şubat Ayının ikinci hafta sonuna kadar başlatılır. Yıllık kurslarda yarıyıl tatilinde kurs yapılmaması esastır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir. Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe komisyonunun onayı ile yürürlüğe girer.

 

Soru 55 : Kurs merkezleri nasıl belirlenir?

 

Cevap :
Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak belirlenir.

 

Soru 56 : Kurslar hangi derslerden açılır?

 

Cevap :
Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

 

Soru 57 : Öğretmenler kurslarda bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir?

 

Cevap :
Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir.

 

Soru 58 : Kurs merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ücretleri hangi mevzuata göre ödenir?

 

Cevap :
Öğretmenlerin ve kurs merkezi yöneticilerinin ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.

 

Soru 59 : Okul müdürü veya müdür yardımcıları kurslarda ders verebilecek midir?

 

Cevap :
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.

 

Soru 60 : Kurs merkezlerinde görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde bu ihtiyaç nasıl karşılanır?

 

Cevap :
Öğretmen sayısının yetersiz olduğu durumlarda, başka okullarda görev yapan kadrolu öğretmenler ile ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere görev verilir.

 

Soru 61 : Yedek subay öğretmenlere kurslarda görev almaları halinde ücret ödemesi yapılabilir mi?

 

Cevap :
Yedek subay öğretmenlere kurslarda isteğe bağlı olarak görev verilebilir. Ancak 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun geçici 8 inci maddesinde geçen “Bu öğretmenlere öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.” hükmü gereği herhangi bir ücret ödemesi yapılamayacaktır.

 

Soru 62 : İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek midir?

 

Cevap :
İlkokul öğrencileri için herhangi bir destekleme ve yetiştirme kursu açılmayacaktır.

 

Soru 63 : Kurs merkezlerinde bir sınıf seviyesinde birden fazla şube açılması durumunda öğrenci/kursiyerlerin seviyelerine göre sınıflar oluşturulabilecek midir?

 

Cevap :
Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

 

Soru 64 : Bir öğrenci en fazla kaç farklı dersten kurs alabilir?

 

Cevap :
• Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 farklı dersten, haftalık toplam 12 saate kadar,
• 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 18 saate kadar,
• Ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar,
• 12. sınıftaki öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 24 saate kadar,
 kurs tercih edebilirler.

 

Soru 65 : Mezunlara yönelik kurslarla ilgili iş ve işlemler nasıl yürütülecektir?

 

Cevap :
Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

 

Soru 66 : Açık öğretim öğrencileri için kurslar nasıl planlanacak?

 

Cevap :
Bu öğrencilerin kursları da örgün eğitim kurumlarında düzenlenecektir. Ancak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca bu öğrencilerin kurslarının zorunlu eğitim çağındaki örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kurslarından farklı bir ortamda olacak şekilde planlanması gerekmektedir.

 

Soru 67 : Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik kurs açılabilecek midir?

 

Cevap :
Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik herhangi bir kurs planlaması yapılmayacaktır.

 

Soru 68 : Kurs programları nasıl oluşturulacaktır?

 

Cevap :
Kurslarda derslerin örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.

 

Soru 69 : Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur?

 

Cevap :
Her bir kurs programına devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır. Bu sayı dolmadan yeni bir sınıf açılamaz. Sınıf mevcudu en fazla 25’e kadar çıkartılabilir.

 

Soru 70 : Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur?

 

Cevap :
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir.

 

Soru 71 : Kurslara katılacak olan öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret alınacak mıdır?

 

Cevap :
Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

Soru 72 : Yarıyıl tatilinde kurslar devam edecek midir?

 

Cevap :
Yarıyıl tatilinde kursların tamamında ders yapılmayacaktır.

 

Soru 73 : Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri (BTR) DYK’da görev alabilir mi?

 

Cevap :
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri (BTR) haftalık ders programında olan ve kurs merkezleri tarafından seçilmiş dersleri varsa DYK’da görev alabilir.

 

Soru 74 : Öğrenciler kendi derslerine giren öğretmenleri mi seçmek zorundadır. Yoksa başka öğretmen seçebilirler mi?

 

Cevap :
Öğrenciler kendi derslerine giren öğretmenleri seçmek zorunda değildir. Başka öğretmen seçebilirler.
[/toggle] [highlight color=”red”]Kaynak: webdeogren[/highlight]

DEĞERLİ GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ