TEOG-1 DENEME SINAVI 03.08.2017

Birinci dönem merkezi ortak sınavlarında matematik dersinde öğrencilerimiz 3 temel konudan sorumludur. Bu konular çarpanlar ve katlar, üslü sayılar, kareköklü sayılardır. Bu konulara ait kazanımlar ise şu şekilde;
Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri çözer.
Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar.
Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.
Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
Tam kare doğal sayıları tanır.
Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.
Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
Kareköklü bir ifadeyi a√b şeklinde yazar ve a√b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.
Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.

Bu üç konunun ilk ikisini kapsayan bir matematik deneme sınavı hazırladım. Bu deneme sınavını kendisine uygulayacak olan öğrenci veya sınıfına uygulayacak olan öğretmenimiz, Çarpanlar ve katlar konusu ile üslü sayılar konusunu tamamen bitirmiş olmalıdır!

Deneme sınavında 17 tane çoktan seçmeli soru ve 3 tane açık uçlu soru bulunuyor. Cevap anahtarını ise yorumlar kısmında bulabilirsiniz…

FACEBOOK’TAN İNDİR

yada

GOOGLE DRİVE’DAN İNDİR

Paylaşımlarımızı kaçırmamak için facebook sayfamızı beğenip TAKİPTESİN kısmını BAŞTA GÖR şeklinde değiştiriniz. Facebook gurubumuza katılarak da paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz…

FACEBOOK SAYFAMIZ https://www.facebook.com/hocaragip/

FACEBOOK GURUBUMUZ https://www.facebook.com/groups/cehaletdusmanlari/

1 Yorum

DEĞERLİ GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ