SORU:a eşit değildir 2b olduğuna göre ax+by=2a 2x+y=4 denklem sistemini sağlayan x in değeri=?

SORU:ax-(a kare)=x eşitliğinde x kökünün pozitif olması için a nın alabileceği değer?

SORU:Bir öğretmen öğrencilerine bir miktar kalemi ikişer ikişer dağıttığında 8 kalem artıyor.Üçer kalem dağıttığında ise 5 öğrenciye kalem veremiyor. Buna göre dağıtılan kalem sayısı?

SORU:Ali Tuğba ya 3 lira verirse paraları eşit oluyor.Tuğba Ali ye 3 lira verirse Ali nin parasıTuğba nın parasının 4 katı oluyor.Buna göre Ali nin parası kaç liradır?

SORU:Bir toptancı 4 bardak alana 1 tane bedava bardak veriyor.Bardağın tanesi 5 liradır.200 bardağı alırken kaç lira vermiştir?

SORU:48 kişilik bir sınıfta erkek öğrencilerin yarısı ingilizce kalan erkek öğrencilerin üçte biri fransızca biliyor.Bu sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından fazla olduğuna göre sınıfta en fazla kaç kız öğrenci vardır?

SORU:Bir miktar test bir sınıfa dağıtılacak.Eğer tüm öğrencilere test verilirse herkes 4 er tane alabiliyor.Eğer sadece sınıftaki erkeklere verilirse 9 ar test alabiliyorlar.Bu sınıftaki kızların sayısı erkeklerin sayısından 3 fazla olduğuna göre kaç tane test dağıtılacaktır?

SORU:

SORU:mx = ny = kz = 5/4

mn + mk + nk = 24mnk olduğuna göre x+y+z = ?

SORU:A3B2 ve A1B4 dört basamaklı doğal sayıdır.

A1B4 sayısının 17 ile bölümünden kalan 7 old. göre,

A3B2 sayısının 17 ile bölümünden kalan kaçtır?

 

 

Aşağıdaki videomuzda ise devil44 adlı kullanıcımızın BURAYA göndermiş olduğu 6adet güzel soru ve çözümleri vardır…