20 sorudan oluşan matematik deneme sınavı için ideal süre 45 dakikadır.

Online LGS Matematik Deneme Sınavı 3;

  • Çarpanlar ve katlar
  • Aralarında asal sayılar
  • Ebob, ekok konularını kapsamaktadır.