Sayı Kesir Problemleri – Yapılamayanlardan

1) bir öğrenci 520 sayfalık bir kitabı ilk gün 7 sayfa ve sonraki her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısından 2 sayfa fazla okuyarak toplam kaç günde bitirir?
2) tugay,hakan ve murat ın toplam 400 lira paraları vardır ve her birinin para miktarı farklıdır.
fiyatı 201 lira olan bir televizyonu tugay hakan ve murattan herhangi ikisi paralarını birleştirerek alabildiklerine göre,hakan’ın en az kaç lirası olabilir?
3)525 öğrencinin katılacağı bir gezi için otobüsler ve minibüsler kullanılacaktır.bir seferde ne çok 45 öğrenci götürebilen otobüsler gidiş için 100 lira,bir seferde en çok 15 öğrenci götürebilen minibüsler ise her gidiş için 40 lira almaktadır.
bu gezinin düzenlenmesi için en az kaç lira gerekir?

4)bir öğretmen sınıftaki öğrencilerini saydığında (3x+1),öğrenci cemşit sınıftaki arkadaşlarını saydığında (2x+9)arkadaşı olduğunu söylüyor.
buna göre,öğretmen ile birlikte sınıfta toplam kaç kişi vardır?

5)bir sınıftaki bir erkek öğrenci;”kız arkadaşlarımın sayısı,erkek arkadaşlarımın sayısının 2 katından
9 eksik”demektedir.bir kız öğrenci de “erkek arkadaşlarımın sayısı kız arkadaşlarımın sayısının 1/3 ünden 9 fazla”demektir.
buna göre,sınıfta kaç öğrenci vardır?

6) bir taksimetre açılışta 1,5 TL yazmakta ve her 200 m sonunda 40 Kr artmaktadır.taksiye binen bir kişi taksimetre tam 6,3 TL yazdığında inmiştir.
buna göre,bu kişi kaç km yol gitmiştir?

7) bir grup arkadaş araba kiralamak için kişi başına 15 TL topluyor.4 kişi kiralamaktan vazgeçince,diğerleri 10 TL daha ödemek zorunda kalıyorlar.buna göre,başlangıçta araba kiralamak isteyen kaç kişi vardır?

8 ) bir merdiven basamaklarını üçer üçer çıkıp,ikişer ikişer inen birinin çıkarken attığı adım sayısı,inerken attığı adım sayısından 4 eksik olduğuna göre,merdiven kaç basamaklıdır?

9)bir demir çubuk ısıtılarak boyu 1/20 si kadar uzatıldığında orta noktası 0,25 m kayıyor.
buna göre çubuğun tamamı kaç metredir?

10) bir homojen tel çubuğun bir ucundan 1/8 i diğer ucundan ise 1/9 u kesildiğinde orta noktası 5 cm yer değiştirdiğine göre,tel çubuğun uzunluğu kaç cm dir?

11) bir marangozun 10 m lik bir keresteyi 50 cm lik parçalara ayırma işlemi 38 dakika sürüyor.aynı kereste 20 cm lik parçalara ayırmak istenirse,bu iş kaç dakika sürer?

12) beyaz siyah ve mavi toplar bulunan bir torbada beyaz olmayan 22,siyah olmayan 20, mavi olmayan 18 top vardır.
torbaya bakılmaksızın en az kaç top çekilirse her renkten bir top kesinlikle çekilmiş olur?

13) bir torbada 10 sarı,12 kırmızı,15 beyaz bilye vardır.
torbadan en az kaç bilye alınmalıdır ki alınan bilyelerin arasında herhangi bir renkten kesinlikle 5 tane bulunsun?

14) bir ankette öğrencilere A,B,C,D,E derslerinden en çok hangisini sevdikleri sorulmuş ve her öğrenciden sadece bir ders adı söylemesi istenmiştir.
18 öğrencinin katıldığı ankette bu derslerin her biri en az bir kere söylendiğine göre, aynı dersi söyleyen en çok kaç öğrenci olabilir?

15) hakan,kitabının önce 2/5 ini,sonra kalanın 2/3 ünü,daha sonra da kalanın 1/4 ünü okuyor.
hakan ‘ın geriye 54 sayfası kaldığına göre kitabın tamamı kaç sayfadır?