SORU ÇÖZÜM DOKÜMANI

Aşağıdaki soruların çözümünü indirebilirsiniz…

İNDİR

 

SORU ÇÖZÜM DÖKÜMANI

Soru1:  a³ + 26 – 3a² + 3a

İfadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a)      (a + 3) . (a² – 5a – 13)

b)      (a –  3) . (a² + 3a – 13)

c)       (a + 2) . (a² – 5a + 13)

d)      (a + 3) . (a²  –  3a + 13)

e)      (a – 2) . (a²  + 3a – 13)

 

Soru2:  (1 ∧ p)  v (q ∧  p)

Bileşik önermesinin olumsuzu(değili) aşağıdakilerden hangisidir?

a)       0            b) 1       c) p      d)p’       e) q’

Soru3:  x ve 3 sayı tabanıdır.

                     20 < (32)ₓ < (1102)₃   olduğuna göre  x in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Soru4: Bilgi: Standart sapma hesaplanırken  aritmetik ortalamanın  da kullanıldığını biliyorsunuz. Standart sapma sayı dizisinin terimlerinin aritmetik ortalamadan ne kadar saptığını ölçen bir yayılma ölçüsüdür. Standart  sapmayı en çok dizideki terimlerin aritmetik ortalamadan farkı etkiler. Bu farklar sıfıra yaklaştıkça standart sapma da sıfıra yaklaşır. Bir sayı dizisinin standart sapması, terimlerin aritmetik ortalamanın ne kadar uzağına yerleştiğini anlatır.

Sınıf

Aritmetik ortalama

Standart sapma

A

75

3

B

75

8

C

75

5

D

75

2

E

75

3

 

Bir okulun beş sınıfının matematik dersi not ortalamaları ve her sınıftaki alınan puanların  standart sapması yukarıda verilmiştir. Hangi sınıfın  öğrencilerinin  matematik notları birbirine daha yakındır?

a)      A         b) B        c)  C     d) D       e)  E

 

 

 

Soru5: 134 misket , 43 öğrencinin bir kısmına ikişer ikişer; diğer kısmına beşer beşer dağıtılıyor.Buna göre , 2 misket  alan  öğrenci sayısı kaçtır?

a)      22   b)  25    c)  27   d) 28    e)30

Soru6:   m,n,p  gerçel sayıları için

(m + 1 ) ² . n = 0

n . p < 0

m . p > 0

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

 Ve daha fazla sorunun çözümünü yukarıdaki İNDİR yazısını tıklayarak indirebilirsiniz…