1) a ve b birer tam sayıdır. a.b = 2432 olduğuna göre ,a+b nin alabileceği farklı degerler toplamı kaçtır?

2) ABC + XYZ = 462 ABC – XYZ = 116 OLDUĞUNA GÖRE A+B-C KAÇTIR?

3) 3a-2(a+b)-(a-b)-(2a-3b)-b işleminin sonucu kaçtır?

4) 43M – 3NO = NMM bu çıkarma işlemine göre n-m kaçtır?