Okullarımızda LGS 2020 hazırlıkları kapsamında ilk deneme sınavları yapıldı. İlk deneme sınavları sonucunda ortaya çıkan tabloda genellikle öğrencilerin matematik testindeki soruları yetiştiremediği ve istenen hedeflenen başarıya ulaşılamadığı görüldü.

  • Öğrencilerimizin bir çoğunun çalışma düzenini oturtamaması,
  • Yeni konulara ve sınıfa adapte olunamaması,
  • Alışılagelen soru tarzları dışında sorulardan oluşan deneme sınavı ile ilk defa karşılaşılmış olması,
  • Yeni nesil sorulara karşı var olan ön yargı nedeniyle henüz Yeni Nesil Sorular ile çalışmalar yapılmamış olması,
  • Sınıflarda (özellikle akıllı tahta bulunmayan), sınıf mevcutları, soruların uzunluğu sebebi ile dikkat ve konsantrasyonun canlı tutulamaması gibi sebeplerle Yeni Nesil Soru çözmenin sınıf ortamında çok mümkün olamaması ya da verim alınamaması, gibi sebeplerle öğrencilerimiz istedikleri bekledikleri başarılara ilk deneme sınavlarında genel olarak ulaşamadılar.

12 yılı aşan tecrübeme dayanarak ifade edebilirim ki, ilk deneme sınavında toplamda 50-60 netlerde, matematik özelinde 4-5 netlerde olan bir çok öğrenci LGS 2020 sonucunda istedikleri okullara yerleşebilirler. Yeter ki, kendilerini, eksiklerini bilsinler, çalışmalarını buna göre düzene sokup şekillendirsinler.

Sınıf ortamında en eksik kalan kısmı YouTube kanalım aracılığı ile tamamlamaya çalışacağım.

Videoyu durdurarak, soruları önce kendiniz çözmeye çalışınız, kendi çözümleriniz ile videodaki çözümleri karşılaştırınız.

DEĞERLİ GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUZ